21 marca 2018 r. Pozytywna ocena Państwowej komisji Akredytacyjnej