BALTIC FOR ALL w Dźwirzynie z przedstawicielami OSW