Informacja o naborze kandydatów na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji