Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, dawniej Oligofrenopedagogika