Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki na KUL w Lublinie