KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH- PROMOCJA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NIDZICY