KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH W OLSZTYNIE- TROCHĘ HISTORII