ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn
REKTORAT tel./fax: 089 526-04-00
www.osw.olsztyn.pl osw@osw.olsztyn.pl
szukaj:

Fizjoterapia - studia licencjackie i magisterskie
 
Studia przygotowują do pracy w uspołecznionych i prywatnych placówkach służby zdrowia zajmujących się rehabilitacją. Absolwenci nabywają umiejętności w przywracaniu pacjentom w różnym wieku utraconej na skutek chorób i urazów sprawności. Poznają program kompleksowej rehabilitacji w różnych dysfunkcjach ustroju ludzkiego.
W toku studiów studenci uczestniczą w sympozjach i zebraniach naukowych, kole naukowym fizjoterapii oraz letnich obozach rekreacyjnych. Wolontariusze  Wydziału boirą udział w obozach Fundacji Aktywnej Rehabilitacji osób z pourazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
 
Przedmioty kształcenia: ogólne m.in. socjologia, etyka, deontologia zawodowa, informatyka; podstawowe m.in. anatomia, biochemia, biofizyka, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych, patofizjologia ogólna, psychologia rozwojowa i kliniczna, fizjologia człowieka; kierunkowe i zawodowe m.in. kinezyterapia, fizykoterapia, masaże, kliniczne podstawy fizjoterapii, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządów ruchu.


Zajęcia w Centrum Rehabilitacji Ruchowej OSW.


Studenci podczas badań motorycznych.
 
 


Studia licencjackie oraz magisterskie ukończyłam w systemie zaocznym dzięki czemu już podczas studiów miałam możliwość podjęcia pracy w Centrum Rehabilitacji Ruchowej w OSW i zdobycia praktyki zawodowej. Liczne przedmioty kierunkowe ułatwiły mi wybór odpowiedniego interesującego mnie kierunku-ortopedii i traumatologii sportowej. Przychylne podejście oraz otwartość wykładowców do studentów zachęciły mnie do kontynuowania nauki na poziomie studiów doktoranckich.
 


Urszula Biernat (pracownik Centrum Rehabilitacji Ruchowej)
Absolwentka Wydziału Fizjoterapii
 
*


Studia licencjackie ukończyłam w systemie dziennym, dzięki temu zdobywałam gruntowne podstawy wiedzy, które poszerzałam na studiach magisterskich w systemie zaocznym. Pozwoliło mi to pogodzić pracę i naukę. Przedmiotami które uważam za najcenniejsze, to m.in.  prowadzone przez prof. Trzaskę „Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu”, Patobiomechanika prowadzona przez dr Biernata oraz „Kinezyterapia” prowadzona przez dr Czaprowskiego.


 Agnieszka Mrozowska (pracownik Centrum Rehabilitacji Ruchowej)
Absolwentka Wydziału Fizjoterapii

*


Najwyższe miejsce na podium moich wspomnień ze studiów zajmuje egzamin ustny z fizjologii u dra S. Piotrowskiego. Po takiej dawce stresu na pierwszym roku studiów pozostałe zaliczenia i egzaminy to już „pikuś”. Podobne emocje wywołał dopiero na piątym roku prof. B. Molik. Obu Panów nie da się zapomnieć. Stres minął, „zarwane” noce odespane, zostały liczne znajomości i nieliczne, ale najbardziej wartościowe przyjaźnie.Justyna Leszczewska (pracownik Centrum Postawy Ciała)
Absolwentka Wydziału Fizjoterapii
*


Miło wspominam pięć lat spędzonych  w Olszyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego.
Chociaż nie raz rosło ciśnienie (egzamin u dra Piotrowskiego), były też chwile relaksu (zajęcia z tańca) czy wielkiego skupienia, kiedy trzeba było pokonać schody poruszając się na wózku inwalidzkim. Wszystko to dało wiedzę, umiejętności, wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych, czyli to, co szczególnie potrzebne w zawodzie  fizjoterapeuty.
Szczerze polecam zarówno kierunek jak i uczelnię

Małgorzata Busłowicz (pracuje w Klinice Rehabilitacji UDSK w Białymstoku) Absolwentka Wydziału Fizjoterapii

*
Gdy wracam do wspomnień z lat studiów, zawsze oddaję się chwili zadumy: ten zgrzyt zębów przed anatomią i fizjologią, euforia po zaliczonym „kole”, obóz przetrwania w Dadaju, obrony „licencjatu” i upragnionego magistra. I te upały (ok.35˚C) w dzień odbioru dyplomu, a my „magistry” w togach i biretach...Czasami brakuje mi tamtych momentów, ale czas na realizację zawodową. No chyba, że studia doktoranckie…… Kto wie?


Aleksandra Kolwicz (obecnie pracownik Centrum Postawy Ciała)
Absolwentka Wydziału Fizjoterapii

*