ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn
REKTORAT tel./fax: 089 526-04-00
www.osw.olsztyn.pl osw@osw.olsztyn.pl
szukaj:
Rekrutacja

 

Rekrutacja: Studia Licencjackie (I stopnia)
 

Warunkiem przyjęcia na studia  licencjackie (I stopnia) jest złożenie następujących dokumentów:
1.       Podania  na formularzu obowiązującym w uczelni (druki dostępne  w dziekanatach OSW lub w internecie)  - POBIERZ FORMULARZ PODANIA
2.       Świadectwa  dojrzałości
3.       Czterech  podpisanych fotografii (jak do dowodu osobistego),
4.       Kserokopii  dowodu osobistego,
5.       Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu (skierowanie  w dziekanatach OSW oraz w internecie) - nie dotyczy pedagogiki, politologii, filologii angielskiej,
6.       Umowy dotyczącej opłat za świadczenie usług edukacyjnych
 • Warunkiem przyjęcia na wychowanie fizyczne jest pozytywny wynik testu  sprawności fizycznej (pobierz) oraz pozytywny wynik  badań lekarskich  wykonanych przez lekarza medycyny pracy (druki w dziekanatach OSW oraz w Internecie - pobierz skierowanie).
 • Warunkiem przyjęcia na zdrowie publiczne i kosmetologię jest konkurs świadectw (ocena z biologii) oraz pozytywny wynik  badań lekarskich  wykonanych przez lekarza medycyny pracy  (druki w dziekanatach OSW oraz w Internecie pobierz skierowanie).
 • Warunkiem przyjęcia na fizjoterapię jest konkurs świadectw (ocena maturalna z biologii), oraz pozytywny wynik  badań lekarskich wykonanych przez lekarza medycyny pracy (pobierz skierowanie). 
 • Warunkiem przyjęcia  na filologię angielską jest konkurs świadectw (ocena maturalna z języka angielskiego) lub certyfikat językowy FCE, CAE, CPE - zobacz szczegóły 


Opłaty w roku akademickim 2014/2015
Opłata rekrutacyjna - 300 zł

Studia licencjackie -
Czesne za pierwszy semestr: 
 • fizjoterapia: stacjonarne - 2400 zł, niestacjonarne - 2200 zł
 • pedagogika: stacjonarne - 2150 zł, niestacjonarne - 1750 zł
 • politologia: stacjonarne - 1900 zł, niestacjonarne - 1700 zł 
 • wychowanie fizyczne: stacjonarne - 2200 zł, niestacjonarne - 2100 zł
 • zdrowie publiczne: stacjonarne - 2200 zł, niestacjonarne - 2200 zł
 • kosmetologia: stacjonarne - 2350 zł, niestacjonarne - 2300 zł
 • filologia angielska: stacjonarne - 2200 zł, niestacjonarne - 2100 zł 


Czesne płatne w dwóch ratach: pierwsza (50 %) w dniu składania dokumentów, druga (50 %) do 30 września 2014 r.  Opłaty należy dokonać na konto bankowe: 

BZ WBK VI O/ Olsztyn nr 67 1500 1298 1212 9001 4039 0000


WAŻNE: W treści przelewu prosimy o podanie dokladnego kierunku studiów


Rekrutacja. Studia Magisterskie  (II stopnia): Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia, Pedagogika  


Warunkiem  przyjęcia na studia magisterskie (II stopnia) jest konkurs dyplomów oraz złożenie następujących dokumentów:
1.       Podania na formularzu obowiązującym w uczelni (druki dostępne są w dziekanacie OSW lub w Internecie)  - POBIERZ FORMULARZ PODANIA
2.       Świadectwa dojrzałości
3.       Dyplomu ukończenia studiów I stopnia (kserokopia)
4.       Czterech podpisanych fotografii (jak do dowodu osobistego)
5.       Kserokopii dowodu osobistego
6.       Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do nauki i wykonywania zawodu (skierowanie w dziekanatach OSW oraz w internecie - skierowanie F) - nie dot. pedagogiki
7.       Umowy dotyczącej opłat za  świadczone usługi edukacyjne
Warunkiem przyjęcia na kierunek wychowanie fizyczne absolwentów kierunków pokrewnych jest pozytywny wynik testu sprawności fizycznej (pobierz)
oraz pozytywny wynik  badań lekarskich  wykonanych przez lekarza medycyny pracy (druki w dziekanatach OSW oraz w Internecie - pobierz skierowanie). 

Warunkiem przyjęcia na fizjoterapię  jest ukończenie studiów I stopnia z fizjoterapii 

Opłaty w roku akademickim 2014/2015

Opłata rekrutacyjna 300 zł

Studia magisterskie - Czesne za pierwszy semestr:
 
 - wychowanie fizyczne: stacjonarne - 2250 zł;  niestacjonarne - 2200 zł

   - fizjoterapia: stacjonarne - 2500 zł; niestacjonarne - 2600 zł

   - pedagogika: stacjonarne - 2200 zł; niestacjonarne - 2100 zł

Czesne płatne w II ratach. Pierwsza (50%) w dniu składania dokumentów, druga (50%) do  do 30 września 2013 r. Opłaty należy dokonać na konto bankowe:

BZ WBK VI O/Olsztyn nr konta: 67 1500 1298 1212 9001 4039 0000
 

WAŻNE: W treści przelewu prosimy o podanie dokladnego kierunku studiów

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015: 2 października 2013 o godz. 10.00 w siedzibie Uczelni
Rekrutacja: Studia Podyplomowe
 
1. Kandydaci (absolwenci studiów zawodowych i magisterskich zgłaszają swój udział ( składają dokumenty: podanie, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego, dwa zdjęcia) w dziekanacie OSW. Uczelnia powiadomi pisemnie o zakwalifikowaniu  na studia. 
2. Należność za studia należy wpłacać  na konto bankowe:

 BZ WBK VI O/Olsztyn, nr 67 1500 1298  1212 9001 4039 0000
 
Pierwsza rata - 50% czesnego przy składaniu dokumentów, druga rata - najpóźniej w dniu pierwszego zjazdu. W kolejnych semstrach opłaty mogą wzrosnąć od 100 do
150 zł
3. Zajęcia w większości studiów odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela)
4. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów i obronie pracy dyplomowej.
5. Podanie na studia podyplomowe - pobierz


Oferta kształcenia: Studia Podyplomowe


Adaptowana aktywność fizyczna
(3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1250,00 zł za pierwszy semestr.

Asystent rodziny (3 semestry) NOWOŚĆ!!!
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200,00 zł za pierwszy semestr.

Dietetyka
(3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200,00 zł za pierwszy semestr.

Doradztwo zawodowe i personalne (3 semsetry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200,00 zł za pierwszy semestr.

Edukacja dla bezpieczeństwa (3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200,00 zł za pierwszy semestr.

Edukacja fizyczna (3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1100,00 zł za pierwszy semestr.

Edukacja geograficzna (3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200,00 zł za pierwszy semestr.

Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym (3 semestry)
Odpłatność:koszt uczestnictwa wynosi 1300 zł za pierwsz

Edukacja komputerowa
(3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1250,00 zł za pierwszy semestr.

Edukacja matematyczna (3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1100,00 zł za pierwszy semestr.

Edukacja polonistyczna
(3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1100,00 zł za pierwszy semestr.


Fitness
(2 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200,00 zł za pierwszy semestr.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200,00 zł za pierwszy semestr.

Kosmetyka stosowana (3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1500,00 zł za pierwszy semestr.

Logopedia (5 semestrów)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1300,00z ł za pierwszy semestr.

Menadżer Sportu (2 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200,00 zł za pierwszy semestr

Odnowa biologiczna w procesie treningu sportowego (3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1250,00 zł za pierwszy semestr.

Organizacja i zarządzanie oświatą (2 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200,00 zł za pierwszy semestr.

Pedagogika opiekuńczo-wychowacza (3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1100,00 zł za pierwszy semestr.

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1100,00 zł za pierwszy semestr.

Przygotowanie pedagogiczne (3 semestry)
Odpłatność:koszt uczestnictwa wynosi 1100,00 zł za pierwszy semestr.

Surdopedagogika (3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1300,00 zł za pierwszy semestr.

Terapia pedagogiczna (3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1100,00 zł za pierwszy semestr.

Terapia zajęciowa (3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1100,00 zł za pierwszy semestr.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka  (3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1150 zł za pierwszy semestr.

Wychowanie fizyczne (3 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1250,00 zł za pierwszy semestr.

Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (2 semestry)
Odpłatność: koszt uczestnictwa wynosi 1200 zł za pierwszy semestr.