ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn
REKTORAT tel./fax: 089 526-04-00
www.osw.olsztyn.pl osw@osw.olsztyn.pl
szukaj:

BIBLIOTEKA
 
Dyrektor:  mgr Elżbieta Budnik; e-mail: biblioteka@osw.internetdsl.pl
Pracownicy:    mgr Barbara Lebiedzińska
                     mgr inż. Wanda Krzemińska
                      

Godziny otwarcia:

BIBLIOTEKA CZYNNA

pn-pt: 8.00-17.00
sob:    7.30-17.00
nd:     8.00-15.00

KONTAKT TEL: (89) 526-04-00 wew. 124


Zapytaj bibliotekarza:
 

--
Dodatkowe terminy przyspobsobienia bibliotecznego:

14 czerwca (sobota) godz. 15.00
17 czerwca (wtorek) godz. 15.00
w bibliotece OSW
--

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

Dostęp do baz najważniejszych zasobów i dokonań  światowej nauki, w tym najbardziej prestiżowych i wartościowych publikacji naukowych. Dostęp z komputerów w bibliotece OSW. Wirtualna biblioteka nauki zapewnia korzystanie z baz:  Elsevier, Spinger, Ebsco, Web of Knowledge, Science, Nature
Stan  biblioteki - dane za 2010r.
 
Stan księgozbioru: ok. 50  tys. jednostek (voluminów)

Zakres tematyczny księgozbioru: pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, filozofia, etyka, dydaktyka, turystyka, medycyna, rehabilitacja, kultura fizyczna i wychowanie fizyczne, promocja zdrowia, kosmetologia, obronność i survival, anglistyka. Ponadto bogaty zbiór książek anglojęzycznych

Czasopisma: 124 tytułów,  w tym dwa zagraniczne
Warsztat informacyjny: katalog elektroniczny dostępny w czytelni, baza zbiorów i czytelników w komputerowym systemie LIBRA, katalog czasopism, katalogi prac licencjackich według kierunków studiów i według promotorów, kartoteka spisów treści książek z czytelni w układzie działowym, kartoteka spisów treści czasopism
Liczba miejsc w czytelni: 75
Liczba zapisanych czytelników: 3940
Liczba stanowisk komputerowych: 15
Internet, skaner
 Zasady korzystania z biblioteki

I. Zasady ogólne:

1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne
2. Prawo do korzystania z biblioteki, jej zbiorów i urządzeń mają wszyscy studenci, słuchacze i pracownicy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej .
3. Czytelnika obowiązuje: zakaz spożywania posiłków i picia napojów na terenie biblioteki, zachowanie ciszy, zakaz korzystania z telefonów komórkowych. zgłaszanie do bibliotekarza sposobu korzystania ze zbiorów i urządzeń z wolnym dostępem dla użytkowników, pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, przestrzeganie szczegółowych zasad korzystania z poszczególnych rodzajów zbiorów i urządzeń

II. Wypożyczanie: 

1. Z tej formy mają prawo korzystać wyłącznie pracownicy i studenci Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. 
2. Studenci zapisują się do biblioteki indywidualnie, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Po dwóch tygodniach od zapisania, wydawana jest karta biblioteczna.
3. Po odebraniu karty bibliotecznej, wypożyczenia książek będą dokonywane wyłącznie za okazaniem tej karty.
4. Karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie. Duplikat karty każdorazowo wydawany jest za opłatą 10 zł.
5. Książki mogą być wypożyczone na okres miesiąca, w szczególnych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo skrócenia okresu wypożyczenia (przy małej ilości  poszukiwanych pozycji). 
6. Maksymalna ilość wypożyczonych za jednym razem książek: 6 (w przypadku nieterminowego zwracania książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zmniejszenia tej ilości). 
7. Biblioteka pobiera opłaty pieniężne za zwrot książek po terminie.
8. Wysokość opłaty jest wyliczana automatycznie przez system biblioteczny i wynosi za przetrzymanie 1 książki 0,10 zł za dobę. 
9. Student na koniec roku akademickiego powinien rozliczyć się z biblioteką, to znaczy oddać wszystkie wypożyczone książki; czyste konto w bibliotece potwierdzane jest pieczątką w indeksie. 
10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić bibliotece taką samą książkę, lub – w przypadku, gdy nie można jej odkupić – oddać w zamian wskazaną przez bibliotekarza publikację o podobnej tematyce. Wartość książki zwróconej w zamian za zagubioną nie może być niższa od wartości zagubionej książki. 

III. Korzystanie na miejscu (czytelnia)

1. Z tej formy udostępniania maja prawo korzystać wszyscy odwiedzający bibliotekę
2. Aby otrzymać książkę lub czasopismo do skorzystania na miejscu, należy posiadać dokument tożsamości (np. legitymację studencką)
IV. Korzystanie z komputerów:

1. Studenci, słuchacze i pracownicy maja prawo do korzystania z komputerów oraz bezpłatnego dostępu do Internetu w celach naukowych, dydaktycznych oraz związanych z pracą naukową wykonywana na rzecz uczelni
2. Użytkownik odpowiedzialny jest za sprzęt i oprogramowanie. W razie zniszczenia sprzętu lub wymontowania oprogramowania użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty naprawy
3. Nie wolno instalować własnego oprogramowania
4. Maksymalny czas korzystania z komputera wynosi 30 minut. Istnieje możliwość przedłużenia czasu pracy przy komputerze po uzyskaniu zgody pracownika biblioteki
5. Osoby chcące korzystać z komputera mają obowiązek zgłosić się do pracownika biblioteki OSW, zostawić legitymację oraz zadeklarować cel korzystania z komputera lub Internetu, okrycia wierzchnie, torby i plecaki pozostawić w szatni, wpisać do zeszytu korzystania z komputerów wymagane dane
 
 
Półka uwolnionych książek
 
Jest w naszej bibliotece wydzielone i podpisane miejsce, stolik przy patio. Ksiązki tu wyłożone można sobie wziąć na własność. Można tu też podrzucić własne niechciane, niepotrzebne książki, które jednak mogą komuś się przydać.
Biblioteczne strony internetowe

 
Biblioteka Narodowa www.bn.org.pl. Udostępnia on-line bazy danych MAK, m.in. bibliografie  książek polskich, bibliografie artykułów z czasopism. Bardzo przydatne dla kompletujących wykaz literatury do pracy licencjackiej lub magisterskiej
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie www.wbp.olsztyn.pl ; ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn. W przepięknym gotyckim budynku Starego Ratusza mieszczą się wypożyczalnie, czytelnia i dział informacyjno-bibliograficzny. na stronie internetowej dostępny jest on-line katalog zbiorów, Bibliografia Warmii i Mazur, Książka mówiona, płyty CD, Dokumenty elektroniczne, nuty, płyty analogowe
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie; www.wmbp.olsztyn.pl; adres: ul. Natalii Żarskiej 2, 10-165 Olsztyn. na stronie dostępny on-line katalog zbiorów, a ponadto różne zestawienia tematyczne. Olsztyńscy studenci (w tym też w naszej uczelni) mogą zapisać się do biblioteki.
Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; http://bg.uwm.edu.pl Dostępne bazy on-line: katalog - wszystkie typy dokumentów, czasopisma, książki, prace doktorskie i dyplomowe. Warunkiem skorzystania ze zbiorów w czytelniach jest posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
Miejska Biblioteka Publiczna www.mbp.olsztyn.pl. W Olsztynie biblioteka prowadzi 16 filii w różnych punktach miasta. na stronie dostępny on-line katalog zbiorczy wszystkich filii. Przy opisach wykaz filii, w których znajduje się książka oraz informacje o dostępności.
Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej www.wbp.olsztyn.pl/~centrum/; adres: ul. Smętka 28A; 10-077 Olsztyn. na stronie dostępny wykaz gromadzonych czasopism. centrum prowadzi też sprzedaż norm i innych wydawnictw. Udostępniane wyłącznie na miejscu.