Podpisanie porozumienia z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie