Wręczenie nominacji Członkom Zespołu Zadaniowego d.s. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej działającego przy Komitecie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN i powołanego na okres kadencji 2016-2020 r.