Zajęcia studentek kosmetologii w Instytucie Dr Ireny Eris